Úvod

Vážení rodiče a učitelé, milí žáci,

dne 18. listopadu 2013 proběhlo Shromáždění SRPDŠ při ZŠ Čerčany, kde byl zvolen nový Výkonný výbor sdružení a předsedkyně.

V sekci „Zápisy“ přílohách naleznete zápisy ze zasedání členských schůzí a výboru SRPDŠ.

Rádi bychom, aby nynější fungování SRPDŠ při ZŠ Čerčany bylo především ku prospěchu dětem naší školy a zároveň bylo otevřené jakýmkoli dotazům a připomínkám ze strany vás rodičů. Současně se těšíme na vaše náměty ke zlepšení chodu sdružení.

Našim hlavním cílem je podporovat jak školní, tak i mimoškolní aktivity dětí. Přehled akcí, na které jsme přispěli, si můžete prohlédnout zde.

Novým námětům se vůbec nebráníme, proto mezi sebou rádi přivítáme každého rodiče či přítele s dobrým nápadem a ochotou pomoci.

Za SRPDŠ při ZŠ Čerčany

členové výboru, kterými pro období 10. 12. 2015 – 10. 12. 2016 jsou:

Ing. Petra Kaplanová
Sabina Topoglidisová
Jana Matoušková
Ing. Veronika Tupá
Mgr. Jiří Urbaník – místopředseda výboru SRPDŠ ZŠ Čerčany, z.s.
Mgr. Vladimíra Molčáková – předsedkyně výboru SRPDŠ ZŠ Čerčany, z.s.