Náhradní termín členské schůze – 5. 1. 2017 v 20:00

Milí rodiče,
vzhledem k nedostatečné účasti členů SRPDŠ, z.s. při ZŠ Čerčany na členské schůzi 8. 12. 2016 nebyla tato schůze usnášeníschopná.

Náhradní termín členské schůze je stanoven na 5. 1. 2017 v 20:00 hod. ve školní kuchyňce.

Program:

  1. Volba nových členů výkonného výboru Spolku
  2. Rozpočet a plánované aktivity na rok 2017
  3. Budoucnost Spolku
  4. Diskuse

Děkujeme za Vaši účast!