Náhradní členská schůze – 21. 12. 2017 v 19:30 hod (Pyšelka)

Vážení členové SRPDŠ,
členská schůze dne 7. 12. 2017 nebyla usnášeníschopná.
Tímto Vás zveme na náhradní členskou schůzi SRPDŠ, která proběhne dne 21.12.2017 v 19,30 hod. v restauraci Pyšelka.

Program:

  1. Podpora aktivit ZŠ Čerčany v roce 2017 – rekapitulace
  2. Návrh na ukončení činnosti Spolku k 31. 12. 2017
  3. Volba nových členů výkonného výboru Spolku
  4. Diskuse

Datum: 21. 12. 2017
Čas: 19:30 hodin
Místo: restaurace Pyšelka
 

Děkujeme za Vaši účast!