Dotace „Dopravné 2015“

Čerpání neinvestiční dotace, kterou SRPDŠ poskytla Obec Čerčany na dopravné žáků ZŠ pro rok 2015.

Dopravné 2015
Výše poskytnuté dotace 15 000 Kč
Dosud vyčerpáno 13 184 Kč
Zbývá 1 816 Kč
Datum Název akce Jízdné
11.2.2015 Matematická olympiáda Vlašim 212 Kč
26.2.2015 Okres. kolo. konverzace v německém jazyce 170 Kč
31.3.2015 Okresní kolo recitační soutěže – 18.3.2015 Bystřice 152 Kč
12.5.2015 Atletická všestrannost Vlašim – II. Stupeň 272 Kč
12.5.2015 Krajské kolo soutěže Eurorebus 240 Kč
15.5.2015 Atletickou soutěž „Pohár Rozhlasu“ ve Vlašimi dne 12.5.2015 (BN-Vlašim) 871 Kč
21.5.2015 Pythagoriáda ve Vlašimi 12.5.2015 144 Kč
21.5.2015 Pohár Rozhlasu Vlašim dne 12.a13.5.2015 (Čerčany-BN) 203 Kč
8.6.2015 Házená dívky – 2.6.2015 Netvořice 531 Kč
30.6.2015 Atletická soutěž „Pohár Rozhlasu“ ve Vlašimi dne 13.5.2015 968 Kč
8.7.2015 Turnaj v házené – 1.6.2015 Netvořice 847 Kč
30.10.2015 Dopravní výchova 4.A, 4.B (13.10.2015, 26.10.2015) 1 496 Kč
8.11.2015 Plavání druhých tříd (proplacena část nákladů na autobus) 3 200 Kč
18.11.2015 Neveklovský datel 678 Kč
9.12.2015 Plavání třetích tříd (proplacena část nákladů na autobus) 3 200 Kč

Nevyčerpaná část dotace ve výši 1 816 Kč byla dne 30.12.2015 vrácena na účet poskytovatele (Obec Čerčany).