Dotace 2016

Čerpání neinvestiční dotace, kterou SRPDŠ poskytla Obec Čerčany na podporu zájmových aktivit dětí ZŠ Čerčany pro rok 2016.

Dotace 2016
Výše poskytnuté dotace 15 000 Kč
Vyčerpáno 14 281,50 Kč
Zbývá 718,50 Kč
Datum proplacení Název akce Částka
31.1.2016 Matematická olympiáda Vlašim 542 Kč
31.1.2016 Zeměpisná olympiáda – ceny 456 Kč
4.2.2016 Recitační soutěž 1 510 Kč
16.2.2016 Recitační soutěž – 2. stupeň 1 450 Kč
16.3.2016 Dopravné – recitační soutěž Bystřice 249 Kč
23.3.2016 Turnaj ve vybíjené 1 560 Kč
8.4.2016 Noc s Andersenem 330 Kč
12.5.2016 Dopravné – atletická všestrannost Vlašim 720 Kč
27.5.2016 Den dětí ve školní družině 1 464,50 Kč
6.10.2016 Dopravné – plavecký výcvik třetích tříd, Srní (proplacena část nákladů na autobus) 6 000 Kč

Nevyčerpaná část dotace ve výši 718,50 Kč byla dne 28.12.2016 vrácena na účet poskytovatele (Obec Čerčany).